Comparison of hair and nail ethyl glucuronide concentrations

Ramazan Karanfil
2014 Dicle Medical Journal  
Objective: Alcohol abuse remains to be an important problem in the world. In forensic medicine practice, alcohol and its metabolites should be detected in the body in order to determine whether a person has taken alcohol or not. Therefore, detection of ethyl glucuronide in such keratinous tissues as nails and hair following alcohol intake is important. In the present study, we compared hair ethyl glucuronide concentrations with nail ethyl glucuronide (EtG) concentrations. Methods: Hair and nail
more » ... specimens were obtained from a total of 16 people taking alcohol. The specimens were analyzed with LC/MS/MS technique. Ethyl glucuronide concentrations of hair specimens were compared with those of nail specimens. Results: Ethyl glucuronide concentrations were 1.33-65.67 (+/-SD16.57) ppb in hair specimens and 4.27-225.03 (+/-SD 59.77) ppb in nail specimens. Hair ethyl glucuronide concentrations were correlated with nail ethyl glucuronide concentrations (r=0,808, p<0.001). Conclusion: This study showed that ethyl glucuronide concentrations in hair and nails could be determined. This suggests that detection of nail ethyl glucuronide concentrations can be useful in people without hair. In addition, there was a significant relationship between hair and nail ethyl glucuronide concentrations. ÖZET Amaç: Alkol kullanımı Dünyada önemli bir sorun olarak devam etmektedir. Adli tıp pratiğinde, kişinin alkol alıp almadığını ortaya koyabilmek için vücutta alkol ve metabolitlerinin tespiti gerekmektedir. Bu amaçla, alkol alımından sonra tırnak ve saç gibi keratinöz dokularda ethyl glucuronide (EtG) tespiti önem taşımaktadır. Bu çalışmada tırnak ve saç dokusunda tespit edilen EtG miktarlarının korelasyonunu araştırdık. Yöntemler: Kronik alkol kullanan toplam 16 olgunun saç ve tırnak dokuları alındı. Alınan saç ve tırnak örnekleri LC/ MS/MS yöntemi ile analiz edildi. Saç ve tırnak dokusundan elde edilen sonuçlar karşılaştırıldı. Bulgular: Analizlerde saç örneklerinde EtG 1.33-65.67 (+/-SD16.57) ppb arasında bulundu. Tırnak dokusunda EtG 4.27-225.03 (+/-SD 59.77) ppb aralığında analiz edildi. Saç dokusu ile tırnak dokusu EtG değerleri arasında anlamlı (r=0,808, p<0.001) bir ilişkinin varlığı gösterildi. Sonuç: EtG'nin saç ve tırnak dokusunda gösterilebileceği ortaya kondu. Özellikle saçı olmayan kişilerde alkol metabolitinin tespiti için tırnak dokusunun kullanılabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca saç ve tırnak dokusundaki EtG oranları arasında anlamlı bir ilişki vardır. Anahtar kelimeler: Alkol, EtG, saç, tırnak R. Karanfil, et al. Hair and nail ethyl glucuronide concentrations 636 Dicle Tıp Derg / Dicle Med J www.diclemedj.org Cilt / Vol 41, No 4, 635-639
doi:10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0490 fatcat:uf76ccsutbeb3aujusrczfb52q