J. Vernay, B. Draillard, Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Praktyczny przewodnik, wyd. Święty Wojciech, Poznań 2014, tłum. S. Filipowicz, 145 ss

Marek Saj
2014 Ius Matrimoniale  
Marek Saj "Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Praktyczny przewodnik", J. Vernay, B. Draillard, tł. S. Filipowicz, Poznań 2014 : [recenzja] Ius Matrimoniale 25/2, 129-131 25 (2014) n. 2 J. Vernay, B. Draillard, Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Praktyczny przewodnik, wyd. Święty Wojciech, Poznań 2014, tłum. S. Filipowicz, 145 ss. Na rynku wydawniczym w ostatnich latach pojawia się dość dużo pozycji książkowych opisujących kościelny proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Przyczyną
more » ... stwa. Przyczyną zainteresowania tą tematyką jest zapewne ciągle wzrastająca liczba osób starających się uzyskać takowe sądowe orzeczenie, co pozwala na zawarcie później małżeństwa kanonicznego. Do listy istniejących już publikacji dopisać możemy tłumaczoną z języka francuskiego książkę Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Praktyczny przewodnik. Jej autorami są kanoniści, co dodatkowo podnosi jej wartość, gdyż omawiane zagadnienia nie są li tylko teoretycznym opisem, ale bazują na doświadczeniu zdobytym przede wszystkim w praktyce sądowej. Ten walor został podkreślony podtytułem Praktyczny przewodnik. Rzeczywiście, kwestie teoretyczne są wzbogacone obrazującymi je konkretnymi, życiowymi przykładami. Książka, oprócz przedmowy do wydania polskiego (s. 7-10), wstępu (s. 11-17) i zakończenia (s. 141), została podzielona na pięć części czy też rozdziałów, bo nie przypisano im żadnej tego typu nazwy. Część pierwsza, Fundamenty (s. 19-52), stanowi dość obszerne wprowadzenie w podstawowe pojęcia i zasady dotyczące małżeństwa. Strukturalnie składa się z 25 pytań i odpowiedzi na nie. Omówione zostały w nich takie kwestie, jak małżeństwo w świetle Biblii, szczególny charakter małżeństwa chrześcijańskiego i jego najważniejsze cele, czym jest sakrament małżeństwa, czy wszyscy ochrzczeni mogą je zawrzeć, czy można je zawrzeć także z osobą nieochrzczoną, czy obrzęd jego zawierania musi mieć miejsce w czasie Eucharystii, czy małżeństwo niesakramentalne jest nierozerwalne. Kolejne pytania dotyczą prawa kanonicznego, skargi i procedury związanej z orzeczeniem nieważności małżeństwa. Przybliżają one m.in. tematykę czasu trwania procedury, jej kosztów, liczby orzeczeń nieważności
doi:10.21697/im.2014.25.2.08 fatcat:gwzq5h7rqzcrppbn7t5b5zerzm