Соціальні ризики реформи децентралізації

Liana Zelenkevich
2019 Sociological studios  
У роботі розкрито проблематику визначення соціальних ризиків, які наявні в процесі реформи децентралізації. Актуальність такого дослідження зумовлено необхідністю передбачення соціальних ризи-ків від створення ОТГ, проведення секторальної децентралізації тощо, аби запобігти або пом'якшити можливих негативних наслідків від їх реалізації. Представлено авторське поняття соціальних ризиків децентралі-зації як ситуацій, викликаних реформою децентралізації, які загро-жують соціальному добробуту,
more » ... ому добробуту, соціальному самопочуттю, існуванню й подальшому розвитку сільської громади та впливають на суспільство загалом. Спираючись на результати соціологічного дослідження, проведеного LLC «MLS group», дані офіційного моніторингу де-централізації й інші матеріали, ми зробили висновок про можливість виокремлення таких соціальних ризиків децентралізації, як ризик надмірної концентрації землі в приватній власності владних осіб або аграрних бізнесменів; ризик порушення земельних прав простих се-лян; ризик виникнення невдоволення селян об'єднанням у спільну громаду та ін.
doi:10.29038/2306-3971-2019-01-19-25 fatcat:v33m7g6r2bflthmbfh4xqng62i