СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВПРАЦІ ШКОЛИ ТА БАТЬКІВ УЧНІВ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ / CURRENT STATE OF THE ORGANIZATION OF COOPERATION BETWEEN SCHOOL AND PUPILS' PARENTS IN THE CONTEXT OF THE IDEAS OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL IMPLEMENTATION

B. Мельничук Л. Б. / Melnychuk L.
2020 Zenodo  
Статтю присвячено актуальній проблемі організації співпраці педагогічного колективу з батьками молодших школярів у Новій українській школі. Визначено сутність поняття «педагогіка партнерства», виокремлено та схарактеризовано напрями успішної співпраці школи та батьків з метою її реалізації. Обґрунтовано термін «педагогічна компетентність батьків з питань виховання» через призму сформованості загальнопедагогічних, організаторських й педагогічних умінь. Визначено й схарактеризовано рівні
more » ... вано рівні сформованості педагогічної компетентності батьків з питань виховання дітей: високий, середній, низький. Розкрито процедуру й здійснено аналіз анкетування батьків у контексті сформованості їхньої педагогічної компетентності. Окреслено шляхи оптимізації взаємодії сім'ї і школи. / A system of questions has been developed for interviewing students' parents. The expediency of making an experimental diagnosis of parental competence in the education of students is substantiated. The levels of the formation of pedagogical competence of parents on the upbringing of children are identified and characterized: high, medium, low. The ways of optimizing the interaction of the family and the school in the light of the implementation of the ideas of the New Ukrainian School are determined.
doi:10.5281/zenodo.3999327 fatcat:3lq22csf7zhl3gpliwkkx3ggea