RNA interference mediated knockdown of an inhibitor of apoptosis protein induces apoptosis in Mythimna separata (Lepidoptera: Noctuidae)

Masashi KAMEZAKI, Kakeru YOKOI, Ken MIURA
2018 European Journal of Entomology  
doi:10.14411/eje.2018.021 fatcat:ibn5rwy4gzfbllz54wgiu4uona