Los szesnastowiecznego egzulanta briańskiego na przykładzie Karpia Jesypowicza (ur. ok. 1480 – zm. przed 10 X 1547)

Sławomir Karp
2015 Studia Podlaskie  
doi:10.15290/sp.2015.23.01 fatcat:7bm2uz5lfvcdrfkhf2venodec4