Kody dominujące w memach internetowych dotyczących historii Polski

Anna Borkiewicz
2018 Studia Historica Gedanensia  
Kody dominujące w memach internetowych dotyczących historii Polski W dzisiejszych czasach głównym środkiem wymiany i zdobywania wiedzy stał się Internet. Informacji na każdy temat szukamy za pośrednictwem internetowych wyszukiwarek, wiadomości e -mail w ogromnym stopniu zastąpiły tradycyjną korespondencję, a na portalach społecznościowych sprawdzamy, co wydarzyło się w życiu naszych bliskich i znajomych, nawet tych najbardziej oddalonych geograficznie. Internet zmienił życie społeczne,
more » ... jąc w nie szereg nowych elementów. Jednym z nich są z pewnością "memy internetowe", których nie sposób nie dostrzec podczas surfowania po globalnej Sieci. Celem niniejszego artykułu jest opisanie kulturowych kodów dominujących w memach internetowych dotyczących historii Polski, zarówno tych polsko -, jak i anglojęzycznych. Kod jako pojęcie wywodzące się z semiologii jest definiowany jako "zespół skonwencjonalizowanych sposobów znaczenia, właściwy dla określonych grup ludzi" 1 . Kod kulturowy jest więc znaczeniem przypisywanym określonym zjawiskom przez członków danej kultury 2 . Na potrzeby niniejszego artykułu jej reprezentantami będą polsko -i anglojęzyczne społeczności internetowe, posługujące się memami dotyczącymi historii Polski. Magdalena Kamińska zauważa, że "każda z wirtualnych grup ulokowanych w określonych punktach cyberprzestrzeni buduje swoją własną historię, kulturową pamięć, zasób eksplicytnej i milczącej wiedzy dotyczącej lokalnie obowiązujących norm i dyrektyw uporządkowanych w unikalnej konfiguracji" 3 . Memy są tu zarówno komunikatami, jak i zapisami kulturowej pamięci. Kod dominujący, zwany też metakodem, którego 1 Gillian Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010), 122. 2 Adam Regiewicz, Mediewalizm wobec zjawisk audiowizualnych i nowych mediów (Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2014), 29. 3 Magdalena Kamińska, Niecne Memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu (Poznań: Galeria Miejska "Arsenał" 2011), 11.
doi:10.4467/23916001hg.18.014.10330 fatcat:5lhskhhmubgt5gzz35jkf2jx3i