The clinical course of cancer and mental adjustment
Kliniczny przebieg choroby nowotworowej a przystosowanie psychiczne

Joanna Kozaka
2015 Current Gynecologic Oncology  
doi:10.15557/cgo.2015.0004 fatcat:poiwsi6xoja25davx63dzkanie