Group acceptance and emotional competence of preadolescent children

Jelica Petrovic, Marija Zotovic
2007 Psihologija  
Jelica Petrović 2 i Marija Zotović Filozofski fakultet, Novi Sad U cilju utvrđivanja značaja emocionalne kompetencije u socijalno kompetentnom ponašanju dece preadolescentnog uzrasta, ispitano je 397 učenika nekoliko novosadskih osnovnih škola. Procenjivan je sociometrijski status ispitanika, kao i sledeće specifične emocionalne kompetencije: prepo-znavanje emocija, emocionalna regulacija, empatijsko reagovanje i stil prevladavanja averzivnih emocija. Da bismo identifikovali one emocionalne
more » ... one emocionalne kompetencije koje najbolje diferenciraju grupe ispitanika formirane po stepenu prihvaćenosti od strane vršnjaka, na prikupljenim podacima je primenjena diskriminativna analiza. Rezultati pokazuju da postoje razlike u emocionalnoj kompetenciji između popularne, odbačene i dece prosečnog sociometrijskog statusa. Deca koju vršnjačka grupa odbacuje pokazuju najmanji stepen emocionalne kompetencije. Ključne reči: socijalna kompetencija, emocionalna kompetencija, status u grupi vršnjaka 1 Rad je deo projekta 149008b "Psihološke karakteristike društva u tranziciji" koji finansira Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije. 2 Adresa This study examines contribution of emotional competence on socially competent behavior of preadolescents. The following emotional competencies were registered in 397 children: emotion recognition, emotional regulation, empathy and style of coping with aversive emotions. Discriminant analysis was conducted in order to identify emotional competencies that differentiate among the groups of participants with different levels of social preference. The data showed that groups of popular children, rejected children, and children of average sociometric status significantly differ with respect to their emotional competence. Children rejected by their peers displayed the lowest level of emotional competence.
doi:10.2298/psi0703431p fatcat:ob7da4miafgndhsoz7epfvctke