H.O. Lange-Prisen 2002 - Takketale

Hans Kirchhoff
2002 Magasin fra Det Kongelige Bibliotek  
Af lektor, dr.phil. Hans Kirchhoff ,I hvert fald er kravet til at historikerne blander sig ikke blevet mindre i det 21. århundrede end i årtierne før. Det skyldes at vi står over.for en ny fjende når det gaelder om at forstå krigsårene og de vilkår besaettelsesgenerationen levede og virkede under. Den nye fjende hedder nymoralismen, der har fyldt tomrummet ud efter Koldkrigens ophør, og det der er kaldt ideologiernes sammen brud Med nymoralismen følger historieløsheden, dvs. den manglende evne
more » ... den manglende evne eller viije til at anskue fortiden, og her besaettelsen, ud .fra dennes forudsaetninger og egne praemisser. Nymoralismen er intimt flettet sammen med offensiven for menneskerettigheder og internatio nalisering. Den er blevet en målestok for hvad der er relevant og irrelevant i besaettelseshistorien, og hvad der er rigtigt ogforkert. "Citat fra Hans Kirchhoff's I takketale ved uddelingen af H.O. Lange-Prisen den 17. september 2002.
doi:10.7146/mag.v15i4.122359 fatcat:toonhdnepjhmdd2s77wev4ej54