EKONOMINIO SUNKMEČIO POVEIKIS ATSAKINGAM VALDYMUI LIETUVOS SAVIVALDYBĖSE: TEISĖS ASPEKTAS

Arvydas Andruškevičius
2015 Teisė  
Straipsnyje analizuojama ekonominio sunkmečio refleksija Lietuvos savivaldybėse. Nagrinėjamas atsakingo valdymo (gero viešojo administravimo) principo turinys remiantis Europos pagrindinių teisių chartijos nuostatomis, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrina, statutiniu teisiniu reglamentavimu ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika. Aptariami ekonominės recesijos nulemti savivaldybių funkcijų finansavimo pokyčiai, taip pat vertinama, ar optimalūs buvo valstybės
more » ... uvo valstybės centrinės valdžios ir savivaldybių finansiniai santykiai 2008 metais kilusios finansų krizės sąlygomis.
doi:10.15388/teise.2015.94.7347 fatcat:dcchv745dfcengf7h4piopa7ru