Periglacial landforms in the Pohorje mountains

Karel Natek
2007 Dela  
Contrary to the well-studied Pleistocene glaciation, periglacial phenomena in Slovenia have been given less scientific attention because they are not particularly evident in high mountains due to prevailing carbonate rocks. This, however, is not the case in the Pohorje Mountains: built of igneous and metamorphic rocks, it was not glaciated due to its insufficient elevation, but was subject to periglacial processes. In the article, some of the periglacial landforms of the Pohorje Mountains are
more » ... rje Mountains are presented for the first time, especially nivation hollows in the uppermost zone, and the Jezerc cirque where a smaller glacier, unknown until recently, existed at the peak of the glaciation. Za razliko od dobro raziskane pleistocenske poledenitve so periglacialni pojavi v Sloveniji slabo preučeni, saj zaradi prevlade karbonatnih kamnin v visokogorju niso posebno opazni. Drugače je na Pohorju, zgrajenem iz magmatskih in metamorfnih kamnin, ki zaradi premajhne višine ni bilo poledenelo, pač pa so bili aktivni periglacialni procesi. V članku so prvič predstavljene nekatere periglacialne oblike na Pohorju, predvsem nivacijske kotanje v vršnih delih, in krnica Jezerc, v kateri je ob višku poledenitve obstajal doslej nepoznan manjši ledenik. Ključne besede: geomorfologija, periglacialne oblike, poledenitev, nivacijske kotanje, krnice, Pohorje, Slovenija.
doi:10.4312/dela.27.13.247-263 fatcat:4xhf6upxvfh4jei75dw4fa73zy