Švietimo įstaigų vadovų kompetencijų vertinimo kaita Lietuvoje

Laima Liukinevičienė, Lina Antanavičienė
2018 Socialiniai tyrimai  
Straipsnyje pristatyta Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų vadovų kompetencijų vertinimo kaita, aptarti pagrindiniai politiniai veiksniai, turėję įtakos tiems pokyčiams 1990–2018 m.: Nepriklausomybės atgavimas, siekis tapti ES nare, LR švietimo reformos, LR viešojo valdymo reformos, vadybos ir viešojo administravimo, švietimo vadybos, lyderystės mokslų plėtra Lietuvoje, gerosios ES šalių patirtys. Švietimo įstaigos vadovo pareigybei keliami reikalavimai ir tolesnės mokyklų vadovų karjeros
more » ... vadovų karjeros galimybės Europos kontekste parodo galimą vadovų kompetencijų vertinimo sistemos tobulinimo Lietuvoje kryptingumą. Metodai: mokslinės literatūros ir kitų šaltinių kokybinė turinio analizė, apibendrinimas.
doi:10.21277/st.v41i2.251 fatcat:iw43xppd65h7hkx6qyi6g5hhjq