SOl' YEMi VE çte; SOTTE AFLATOKStN KALli\iTlLARININ KROMATOGRAFtK YÖNTEM tLE ARAŞTlRILMASI*

Kaya Sezai
1982 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
The investigation of a£1atonn residues in dairy feed and raw milk by chronıatographic method Suınınary: This study was conducted to determine the levels of aflatoxin residues semi-quantitavely in dairy feed and raw milk. Experiments were carried out in 106 dairy feı:d and 38 raw milk samples. Samples were analyzed by thin layer chromatography af ter being extracted and cleaned up~Y the method of MESRIPOUR and NESHElM. Of 106 dariyfeed samples 21 contained 0.0125 p.p.m. aflatoxin residues.
more » ... xins Bı, Bı, Ci' and Cı, werefound in 100,33.3,9.5, and 4.8 percent qf the samples containing aflatoxin residues; respective!)'. The levels qf aflatoxins B i' B z, C i' and Cı were o. 008, o. 003, o. o i 2 i and 0.004 p.p.m., respectively. It was determined that 5 . 7 % of the raw milk samples contained o . 0004p.p.m. aflatoxin Mı. It is concluded that the aflatoxin residues in dairy feed and raw milk are present in rather low level but aflatoxin residues are in high incidence in daiıj feed. Özet: Bu çalışma, süt yemi veçiğ süt te aflatoksin kalıntılarının düzeylerini ince tabaka kromatografisi (ITK) ileyarı-nice! olarak belirlemek arrıacıileyapıldı. i 06 süt ineği yemi ve 38 çiğ süt örneğinde analizler gerçekleştirildi. Numünelerden aflatoksinler MESRIPOUR ve NESHEIM tarafından bildirilen yönteme göre ekstrakte edilip, temizlendikten sonra J. T. K. 'de analiz edildi. 106 süt ineği yeminden 21'inde 0.0125 p.p.m. düzeyinde aflatoksin kalıntısı bulundu. Aflatoksin kalıntısı belirlenen örneklerin % 1oo'ününde AFBı'e, % 33. 3'ünde AFCı'e, % 9. 5'inde AFB' ıye ve % 4. 8'inde AFCı'ye • Bu çalışma aynı adlı doktora tezinden özetlenmiştir. (1982) ** Dr.med.vet. A.ü.Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi. Ankara-Turkey.
doi:10.1501/vetfak_0000000139 fatcat:zxi6klfqqnakhdkkog66yrz4cu