Experimental analysis on behaviour of end-plate connections with web-stiffener

merve sagiroglu
2018 Sakarya University Journal of Science  
ÖZ Çelik yapıların, çeşitli yükler altında davranışı kiriş-kolon birleşim noktalarının davranışına bağlıdır. Dolayısıyla en iyi moment-dönme eğrileri ile temsil edilen kolon-kiriş birleşimleri davranışı, çerçeve sistemlerin davranışında önemli rol oynamaktadır ve birleşim elemanlarının geometrik parametrelerinin değişimi moment-dönme eğrisini ve analiz sonuçlarını etkilemektedir. Bu çalışma kapsamında mevcut alın levhalı birleşimden farklı olarak berkitme levhasının kiriş gövdesine ve alın
more » ... desine ve alın levhasına kaynatılması önerilen birleşim tipinin moment-dönme karakteristiği deneysel olarak incelenmiştir. Farklı alın levha kalınlıkları için bu birleşimin göçme şekilleri, moment-dönme eğrisi ve karakteristikleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ayrıca deney sonuçları, bu birleşime yakın davranış gösteren ve aynı levha kalınlıklarına sahip T-elemanlı birleşim deney sonuçları ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Alın levhası kalın olan birleşim ince olana göre daha rijit olurken, alın levhalı birleşimlerin T-elemanlı birleşimlere göre daha sünek olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: berkitme levhası, alın levhalı birleşim, moment-dönme eğrisi Experimental analysis on behaviour of end-plate connections with web-stiffener ABSTRACT The behavior of steel structure depends on the behavior of beam-to-column connections under various loading. Thus, the behavior of beam-to-column connections which are presented well with moment-rotation curve plays an important role in frame systems, and variation of geometric parameters of connection elements effects analysis results and moment-rotation curves. This study suggests on experimentally understanding the structural behavior of end plate connection whose stiffener is welded in web of the beam and end-plate. It is evaluated comparatively the failure modes, moment-rotation curve and characteristics of the connections which have different end-plate thickness. Also, experimental results of the end-plate connections are compared to results of T-element connections whose flange thickness is equal to end-plate thickness. While the connection has thicker end plate is more rigid according to the connection has thinner end plate, the end-plate connection is more ductile according to T-stub connection.
doi:10.16984/saufenbilder.310649 fatcat:3huqtc7b3fa6pdm4j6grsgjyrm