Važnost obiteljskog podrijetla i roda za uspjeh iz matematike i odabir srednje škole

Branislava Baranović, Ivana Jugović, Saša Puzić
2014 Revija za Socijalnu Politiku  
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu Primljeno: rujan 2013. Zagreb, Hrvatska U radu su prezentirani rezultati empirijskog istraživanja koje, oslonom na Bourdiea (1977.), ispituje povezanost rodnih, socioekonomskih i sociokulturnih karakteristika učenika/ca s njihovim uspjehom iz matematike i izborom srednje škole. Istraživanje je provedeno na uzorku od 693 učenika/ca 8. razreda osnovnih škola u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Rezultati pokazuju da učenice imaju bolje ocjene iz
more » ... matike od učenika te da češće nego učenici namjeravaju upisati gimnazije, ali znatno rjeđe strukovne škole sa zastupljenijom matematikom (tehničke škole). Učenici/e višeg ekonomskog i kulturnog statusa postižu bolji uspjeh iz matematike i češće biraju srednje škole sa zastupljenijom nastavom matematike. Bolji uspjeh iz matematike najsnažnije predviđaju rod, obrazovanje roditelja, posjedovanje klasične literature te pristup Internetu. Pri analiziranom odabiru srednje škole, odabir gimnazije je prvenstveno objašnjen kulturnim resursima obitelji učenika/ca, dok je odabir tehničke škole više objašnjen rodom učenika/ce. Dobiveni nalazi o rodnoj i socijalnoj diferencijaciji u skladu su s nalazima istraživanja u drugim zemljama. Ključne riječi: socioekonomski status, sociokulturni status, učenici osmih razreda, uspjeh iz matematike, izbor srednje škole. UVOD Matematička kompetencija postaje jedna od središnjih komponenti u razvoju ljudskog kapitala u suvremenim društvima i time sve važnija za život pojedinca (Bishop i Forgasz, 2007.). Posljedica toga je da se obrazovna postignuća iz matemati-ke nerijetko koriste kao selektivni filter za pristup elitnim zanimanjima i privilegiranim položajima u društvu, što u konačnici povećava važnost uloge društvenih faktora za uspjeh iz matematike (Apple, 1992.; Bourdieu, 1996.) . Istraživanja utjecaja društvenih faktora na matematička postignuća ističu ulogu
doi:10.3935/rsp.v21i3.1174 fatcat:cjxs3ltmfzahtdjxohalmsnrr4