Considerations regarding the operation of a rectifier with semiconductor diodes immersed in oil and having modulation possibilities

Alexandru Forje, Mihai G.M. Pop, Iulia Forje, Tiberiu Cirstea, Ion Inta, Horia Negrescu, Horst Bednar, Brunno Bednar, Doina Vlad, Maria Morariu, Mircea Florentin Vlad
2020 Figshare  
Obiectul acestui articol este de a prezenta cfteva din problemele pe care le ridica reali­ zarea unui redresor cu diode semiconductoare, de a caror cunoastere depinde stabilirea parametrilor optimali de functionare a acestuia in diferite regimuri.In contextul trecerii la o nou calitate in intreaga activitate productiva, problema optimi­zarii functionarii instalatiilor cu pierderi de energie se pune cu tot mai mare acuitate, iar studiul de cunoastere a particularitatilor in functionare are o
more » ... nctionare are o importanta deosebita.
doi:10.6084/m9.figshare.12000963.v2 fatcat:lu5kxcjuefakpaueuxys5kofga