The Infestation of Eustrongylides excisus in Pike Perch (Sander lucioperca L., 1758) (Teleostei: Percidae)

EZGİ DİNÇTÜRK, TEVFİK TANSEL TANRIKUL, HAKKI DERELİ
2019 Journal of anatolian environmental and animal sciences  
Sudak Balıkları (Sander lucioperca L., 1758) (Teleostei: Percidae)'nda Eustrongylides spp. Enfeksiyonu. Anadolu Çev. ve Hay. Dergisi, 4(2) 122-126. Abstract: Eustrongylides sp. is the most significant freshwater fish zoonotic nematode and has a great importance for the environment, fishing and human health. The importance of this nematode is the ability of the capacity to infect carnivorous organisms and humans that feed on them. In this study, Eustrongylides spp. infection was determined from
more » ... as determined from 51 samples of pike perch (Sander lucioperca L., 1758) between October 2015 and February 2016 from Lake Marmara (Manisa, Turkey). Each sample was observed and the prevalence of the infection was detected 100%. The parasite samples were examined in Carl Zeiss 300 VP scanning electron microscope. The capsulated and encapsulated parasites were found in various muscles, abdominal cavity and on the internal organs. Furthermore, one sample was detected in the swim bladder without any harm. From scanning electron microscopy overviews, lips and papillae circles were detected on the anterior portion of the body as characteristics for diagnosis of the genus Eustrongylides. Sudak Balıkları (Sander lucioperca L., 1758) (Teleostei: Percidae)'nda Eustrongylides spp. Enfeksiyonu Öz: Eustrongylides spp., çevre, balıkçılık ve insan sağlığı açısından tatlı su balıklarının önemli bir zoonotik nematodudur. Bu nematodun önemi karnivor organizmaları ve onlarla beslenen insanları enfekte edebilme niteliğine sahip olmasıdır. Bu araştırmada Göl Marmara (Manisa, Türkiye)'dan Ekim 2015 -Şubat 2016 tarihleri arasında örneklenen 51 adet sudak (Sander lucioperca L., 1758) balığında Eustrongylides spp.'nin neden olduğu enfeksiyon tespit edilmiştir. Her bir örnekte enfeksiyonun prevalansı belirlenmiş ve incelenen örneklerin % 100'ünde parazit görülmüştür. Parazit örnekleri Carl Zeiss 300 VP taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile görüntülenmiştir. Kapsüllü ve kapsülsüz parazitler çeşitli kaslarda, karın boşluğunda ve iç organlarda tespit edilmiştir. Ayrıca hava kesesinde de herhangi bir lezyona neden olmayan parazit tespit edilmiştir. Taramalı elektron mikroskobu görüntülerinde Eustrongylides cinsinin teşhisi için vücudun ön kısmında dudaklar ve papilla halkaları tespit edilmiştir.
doi:10.35229/jaes.544875 fatcat:by6zotdejzcdbdqpvthobbvlsy