Maciej Zaremba Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, ss. 424 (rec. Alina Godardt)

Alina Godardt
2014 Studia z Historii Filozofii  
Maciej Zaremba Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, ss. 424. W 2011 roku nakładem Wydawnictwa Czarne w Wołowcu ukazała się książka poświęcona dziejom eugeniki. Chodzi tutaj oczywiście o pozycję Higieniści. Z dziejów eugeniki Macieja Zaremby Bielawskiego. Jest to kolejna próba przybliżenia czytelnikom w Polsce "osiągnięć" eugeniki, zarówno europejskiej, jak i amerykańskiej, czy też wschodniej. Wydawnictwa polskie oferują dzisiaj opracowania najnowszych
more » ... ania najnowszych osiągnięć w wymienionej dziedzinie. Oczywiście można od razu dokonać ich podziału na personalistyczne i utylitarystyczne. Pierwsze będą stanowczo obstawać przy koncepcji życia jako daru, drugie -przy koncepcji autonomicznego człowieka, świadomego, mogącego podejmować decyzje o własnym życiu i śmierci. Do pierwszej kategorii można zaliczyć wydaną w 2012 roku pozycję Artura Jerzego Katolo Eugenika i eutanazja. Doświadczenia hitlerowskie, do drugiej natomiast -Etykę praktyczną Petera Singera. W ten sposób polski odbiorca wszechstronnych myśli z zakresu bioetyki ma przed sobą nie lada dylemat. Stoi przed trudnym wyborem jednej z wymienionych opcji w trakcie zakupu w księgarni. Większość publikacji z zakresu tematyki eugenicznej koncentruje się na odpowiadaniu na argumenty drugiej strony. Do tej pory nie powstała żadna, która by zakreśliła chociażby w skromnym wymiarze historię eugeniki, zwłaszcza w krajach skandynawskich, które do tej pory były skutecznie pomijane. Po drugie, często utrudnia się zrozumienie problematyki bioetycznej, podejmowanej przez najnowszych myślicieli. A ci, robiąc to mniej lub bardziej świadomie, odwołują się do fundamentalnych zagadnień z zakresu bioetyki, w tym oczywiście eugeniki. Choćby ze względu na próbę przełamania stagnacji, stereotypowego podejmowania się wyjaśnienia tematyki eugenicznej, nie sposób przecenić publikacji poruszającej właśnie tę problematykę -Higienistów Macieja Zaremby Bielawskiego.
doi:10.12775/szhf.2013.058 fatcat:nvipb6dh4zdppkiz2a7hjklcvm