Arven fra Statens skjermbildefotografering (SSF) / Statens helseundersøkelser (SHUS): En introduksjon til databanken

Per G. Lund-Larsen
2011 Norsk Epidemiologi  
doi:10.5324/nje.v13i1.304 fatcat:gngk36k3tvfpzl4erhu5v37cue