Raskorak ciljeva i učinaka porezne politike u okviru oporezivanja duhanskih prerađevina

Sonja Cindori, Tajana Petrović
2016 Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci  
Određivanje komponenata izračuna trošarina na duhanske prerađevine ponekad rezultira neskladom ciljeva i učinaka fiskalne politike, a osobito kontradikcijom u odnosu prema politici zaštite zdravlja. Iako se povećanjem trošarina nastoji prikupiti što više sredstava u državni proračun, visina trošarine utječe na smanjivanje baze korisnika zbog štetnih utjecaja konzumacije takvih proizvoda. Posebice se ističe značaj prevencije bolesti uzrokovanih konzumacijom duhanskih prerađevina i njihovih
more » ... na i njihovih supstituta, kao i biljnih proizvoda za pušenje. Iako se Republika Hrvatska uskladila sa zakonodavstvom Europske unije u okviru direktiva koje reguliraju predmetno područje, neusklađenost stopa još se uvijek ističe kao problem. Novim je zemljama članicama Europske unije, pa tako i Republici Hrvatskoj omogućeno prijelazno razdoblje u kojem se stope moraju približiti propisanima. Učinak dosad poduzetih mjera trošarinske politike očituje se povećanom konzumacijom duhanskih prerađevina oporezivanih nižim stopama, ali i porastom ilegalne trgovine, što inicira potrebu za intervencijom države pooštrenim preventivnim i represivnim mjerama fiskalne, kaznene i ekonomske politike.
doi:10.30925/zpfsr.37.2.5 fatcat:q35po3pujjblfaeubyzxctad2q