Er dåpen nødvendig til frelse?

Knut Alfsvåg
2019 Teologisk Tidsskrift  
Professor ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole, Stavanger. knut.alfsvag@vid.no Sammendrag Ifølge Den norske kirkes bekjennelse er dåpen nødvendig til frelse. En intervjuundersøkelse blant dem som har ansvar for trosopplaering i noen menigheter viser at det er stor enighet om dette i den forstand at ingen støtter en baptistisk problematisering av barnedåpen. Guds gave i dåpen oppfattes imidlertid av mange i materialet som bekreftende i større grad enn
more » ... yskapende. I lys av aktuell debatt om forholdet mellom dåpsteologi og samtidskontekst kan det vaere grunn til å spørre om det er noe vi har mistet. Abstract According to the confessional documents of the Church of Norway, baptism is necessary for salvation. Interviews among those who are responsible for education in the congregations have shown that this is commonly accepted in the sense that the Baptist rejection of children's baptism has no support. However, the gift of God in baptism is understood more in a confirming than a creative sense. Considering the current debate on the relationship between baptismal theology and contemporary context, there may be reason to ask if there is something we have lost.
doi:10.18261/issn.1893-0271-2019-03-03 fatcat:hxz5hq5hqjcmhkd4fsriswt6k4