De onderneming in een spagaat

Arnoud W. A. Boot, R. Soeting
2004 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Het vraagstuk van corporate governance staat nadrukkelijk in de maatschappelijke schijnwerpers. In deze bijdrage beschouwen wij een drietal zienswijzen op de onderneming, van de nauwere agency-benadering, waar het corporate governanceprobleem zich primair bevindt tussen management en aandeelhouder, tot de bredere stakeholder- en legitimacy-benaderingen, gekenmerkt door wisselwerkingen tussen de onderneming en omgeving. Wij constateren dat de bredere maatschappelijke visie op de onderneming die
more » ... de onderneming die in de legitimacy-benadering centraal staat, aan belang heeft gewonnen, en voor de Commissie Tabaksblat kennelijk een belangrijke drijfveer is geweest. Er blijft echter een puzzel over, namelijk het in lijn met de Angelsaksische traditie steeds meer centraal stellen van de aandeelhouder. Dit laatste sluit nauw aan bij de agency-benadering die het denken over corporate governance met name in de VS sterk heeft beïnvloed.
doi:10.5117/mab.78.16302 fatcat:jwju7by6sjbrlg4efsgehq7eti