Curative Wedge Resection for Non-Invasive Bronchioloalveolar Carcinoma

Motoyasu Sagawa, Kotaro Higashi, Katsuo Usuda, Hirokazu Aikawa, Yuichiro Machida, Makoto Tanaka, Masakatsu Ueno, Tsutomu Sakuma
2009 Tohoku journal of experimental medicine  
doi:10.1620/tjem.217.133 pmid:19212106 fatcat:gyhpb3cyujb2ve7kd3azacmdpa