Implementing an Interactive Programming Course using Web Technology
Implementacja interaktywnego kursu programowania w technologii webowej

Jakub Swacha
2016 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Informatica  
Słowa kluczowe informatyczne wspomaganie nauczania, nauka programowania, e-learning Streszczenie W artykule podjęto problem implementacji interaktywnego kursu programowania w technologii webowej. Opisano przykład udanej implementacji takiego kursu opartej na wykorzystaniu standardowych technologii webowych i zestawu gotowych komponentów, uwzględniając m.in.: wymagania stawiane interaktywnemu kursowi programowania, architekturę i technologię rozwiązania, niezbędne składniki i format zapisu
more » ... kursu, komponenty i układ interfejsu użytkownika, sposób edycji i wykonywania kodu rozwiązania oraz zasady weryfikacji poprawności rozwiązań i generowania podpowiedzi dla uczestników kursu. Wprowadzenie O tym, że nauka programowania jest trudna, świadczą zarówno wyniki badań opinii prowadzone wśród studentów (Simon i in., 2009), jak i przeprowadzone na międzynarodową skalę pomiary efektów nauki, które obnażają jej powszechną niską skuteczność (McCracken i in., 2001). Wśród zidentyfikowanych barier utrudniających skuteczną naukę programowania wymienia się m.in. brak: możliwości samodzielnej praktyki oraz dostępu do niezwłocznej informacji zwrotnej (instant feedback) i zrozumiałych wyjaśnień (Rogerson i Scott, 2010). Implementacja interaktywnego kursu programowania w technologii webowej nr 3/2016 (41)
doi:10.18276/si.2016.41-09 fatcat:w45mcrmrezd4vhjkjflnk7m7ni