Differentiated Thyroid Papillary Carcinoma with Cerebellar Metastasis: A Case Report

Elif Turan, Ahmet Kaya, Mustafa Kulaksızoğlu, Ayşe Gül Zamani, Sümeyye Kozacıoğlu
2017 Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism  
Abs tract Öz Differentiated thyroid cancer (DTC) has usually good prognosis and long-term survival. DTC distant metastasis rate is 5-15%. The major sites of distant metastases are the lung and bone. Metastases to the cerebrum, breast, liver, kidney, muscle, and skin are rare or relatively rare. A study of the molecular mechanisms of papillary thyroid carcinoma (PTC) has demonstrated that the BRAFV600E gene mutation was a significant event in the process of this disease. These mutations in PTC
more » ... mutations in PTC are associated with extrathyroidal spread, lymph node metastasis, tumor recurrence and mortality. We present a 55-year-old male patient with PTC with lung, bone, liver, adrenal and cerebellar metastases, in whom BRAF mutation was positive. Metastasis to cerebrum is rare in DTC. Distant metastasis may show different symptoms, according to the region. Positive BRAFV600E gene mutation may indicate agresiveness of PTC. Diferansiye tiroid kanseri (DTK) genellikle iyi prognozlu ve uzun sureli sağkalıma sahiptir. DTK'nin uzak metastaz oranı 5-15%'dir. Major uzak metastaz alanları akciğer ve kemiklerdir. Serebrum, meme, karaciğer, böbrek, kas ve deri metastazları çok nadirdir. Tiroid papiller karsinomasının (PTK) moleküler mekanizmalarının incelenmesi, BRAFV600E gen mutasyonunun bu hastalık sürecinde önemini ortaya koymuştur. Tiroid papiller kanserlerindeki bu mutasyonlar, ekstratidroidal yayılım, lenf nodu metastazı, tümör rekürrensi ve mortalite ile ilişkilidir. Biz bu olguda akciğer, kemik, karaciğer, adrenal ve serebellar metastazı olan, BRAF mutasyonunun pozitif, PTK'li 55 yaşında erkek hasta sunduk. DTK'de serebrum metaztazı oldukça nadir görülmektedir. Uzak metaztazlar tutulan alana göre farklı semptomlar gösterebilir. Pozitif BRAFV600E gen mutasyonu PTK'li hastalarda agresif seyir açısından fikir verebilir.
doi:10.4274/tjem.3333 fatcat:j7iy324javbcxegq33ras7qxya