Evaluation of the pathogenicity of selected nematophagous fungi

Miloslav Zouhar, Ondřej Douda, David Novotný, Jana Nováková, Jana Mazáková
2010 Czech Mycology  
2010): Evaluation of the pathogenicity of selected nematophagous fungi -Czech Mycol. 61(2): 139-147. The virulence of selected strains of six nematophagous fungi on three species of phytopathogenic nematodes was evaluated, whereby differences in pathogenicity between the investigated fungal taxa were found. Arthrobotrys oligospora was the most pathogenic fungus to all three tested species of nematodes. Zouhar M., Douda O., Novotný D., Nováková J. a Mazáková J. (2010): Zhodnocení patogenity
more » ... ení patogenity vybraných druhů nematofágních hub. -Czech Mycol. 61(2): 139-147. Byla hodnocena virulence vybraných kmenů šesti druhů nematofágních hub na tři druhy fytopatogenních háďátek. Byly zjištěny rozdíly v patogenitě mezi zkoumanými druhy hub. Druh Arthrobotrys oligospora byl nejvíce patogenní ze všech testovaných hub a to ke všem druhům háďátek.
doi:10.33585/cmy.61202 fatcat:pp745lpqcfhnpc5try54qukiym