Informationsstruktur - med fokus på fokus

Henning Nølke
2017 Hermes - Journal of Language and Communication Studies  
Informationsstruktur -med fokus på fokus Introduktion 1 Alle tekster strukturerer deres informationer. Dertil bruges kapitler, afsnit og saetninger. Helt ned på saetningsniveau foregår en sådan strukturering, og derved bliver informationsstrukturering et naesten syntaktisk faenomen. Det er informationsstrukturering på saetningsniveau, der er emnet for denne artikel. Der er fx stor forskel på, om jeg siger Peter elsker Marie eller Marie elsker Peter. I det første tilfaelde siger jeg noget om
more » ... er jeg noget om Peter, i det andet tilfaelde snarere noget om Marie. Således kan ordstilling og de syntaktiske funktioner subjekt og objekt hjaelpe med til at strukturere informationen på en saerlig måde. Vi skal se, at der er et subtilt spil mellem på den ene side de ord og den form, man vaelger til sine saetninger, og på den anden side den strukturering af informationen, disse kommunikerer. Hvad mere er, varierer dette forhold fra sprog til sprog. Der er visse regler, man genfinder i flere sprog, medens der er andre, der er forskellige selv mellem naert beslaegtede sprog. Derfor er et studium af informationsstrukturering på saetningsniveau vaesentligt også for indlaeringen og forståelsen af fremmedsprog. I denne artikel vil der isaer blive tale om at analysere informationsstrukturen på fransk; men der vil også blive givet eksempler fra andre sprog, og det er mit håb, at laeseren selv vil prøve at sammenligne de sprog, han/hun kender med henblik på at afsløre forskelle og ligheder. 251 1 Denne artikel er ment som en introduktionsartikel til studiet af informationsstrukturer på saetnings/ytringsniveau. Den indeholder nødvendigvis noget vanskeligt stof, som jeg prøver at gøre lidt lettere tilgaengeligt. På den anden side kan laeseren også finde visse nye tanker, og jeg håber således, at også den professionelle lingvist vil kunne finde noget af interesse. Artiklen bygger isaer på Nølke (1994).
doi:10.7146/hjlcb.v7i13.25087 fatcat:ys6vnguajver7dftkzfj3nrbqi