Progresif Ossifikan Fibrodisplazi: Olgu Sunumu Fibrodysplasia Ossificans Proggresiva: A Case Report

TOPRAK Uğur;ERHUNER
2007 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası  
Her iki omuz ekleminde hareket kısıtlılığı ve hafi f ağrı yakınması ile başvuran 6 yaşındaki kız çocuğunun fi zik muayenesinde, omuz eklemleri çevresinde sert, hafi f ağrılı endurasyonlar ve omuz eklemlerinde hareket kısıtlılığı saptanmıştır. Ayrıca sol ayak başparmağında halluks valgus deformitesi ile sağ el metakarpları lokalizasyonunda kemiklerde büyüme tespit edilmiştir. Röntgen ve bilgisayarlı tomografi de göğüs duvarı ile omuz eklemleri çevresinde heterotopik ossifi kasyonlar izlenmiştir.
more » ... yonlar izlenmiştir. Bulguları ile tipik progresif ossifi kan fi brodisplazi olgusu röntgen ve bilgisayarlı tomografi görüntüleri eşliğinde sunulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Progresif Ossifi kan Fibrodisplazi, myozitis osifi kans, kas iskelet sistemi hastalığı, kas hastalığı, bağ dokusu hastalığı Physical examination of a 6-year old girl who complains about scantness of movement and mild pain reveals tough, slightly painful indurations around both shoulder joints and restriction of shoulder movement. Additionally, hallux valgus in the left toe and enlargement of bones around right metacarpal region were detected. Heterotopic ossifi cations in thorax wall and around shoulder joints were seen on X-ray and computed tomography. A typical case of progressive ossifi cant fi brodysplasia is presented with X-ray and computed tomography images.
doi:10.1501/tipfak_0000000580 fatcat:stbkf2jvlnbwzaemvrbazbvgdy