Rola trenera w przygotowaniu współczesnej młodzieży do profesjonalnego uprawiania piłki nożnej

Grzegorz Koprukowiak
2021 Ogrody nauki i sztuk  
We współczesnym społeczeństwie dochodzi do pogłębiających się zmian w sposobie funkcjonowania w różnych przestrzeniach życiowych, których źródłem jest postępujący rozwój cywilizacyjny, wpływający na charakter i specyfikę pokoleń. Wśród przestrzeni w których owe zmiany są zauważalne, można wyróżnić współczesny charakter pracy zarobkowej, uwarunkowanej przemianami cywilizacyjnymi i gospodarczymi, co w dalszej kolejności przekłada się także na aspekt życia osobistego. W świetle tych przemian,
more » ... nie nowe znaczenie zyskuje aspekt uczestnictwa w kulturze fizycznej, które obecnie staje się głównie jednym ze sposobów aktywnego wypoczynku dla osób dorosłych. Obok dużej grupy społeczeństwa praktykującej w ramach spędzania wolnego czasu jej różne formy, wyróżnić można grupę dzieci i młodzieży, wśród której sport staje się formą dążenia do marzeń o przyszłej karierze zawodniczej na miarę swoich piłkarskich autorytetów z światowej czołówki. Aspiracje te stanowią długą ścieżkę, w której młody zawodnik obok doskonalenia swoich umiejętności sportowych, uczestniczy w procesie selekcji pozwalającej na wyróżnienie spośród zawodników, szczególnie utalentowanych jednostek, posiadających wyjątkowe predyspozycje do profesjonalnego uprawiania sportu. Proces kształcenia umiejętności sportowych młodego zawodnika, jest równocześnie procesem pedagogicznym w którym szczególną misję posiada trener. Dlatego też celem badań jest zaprezentowanie jego roli w procesie wychowawczym. Niniejsze rozważania, oparte zostały o przegląd dostępnej literatury naukowej z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii kultury fizycznej, z wykorzystaniem dorobku naukowego z zakresu teorii sportu. Rozważania przebiegają w kluczu zaprezentowania tła społecznego charakterystycznego dla obecnych czasów, w które wpisuje specyfika zawodu profesjonalnego gracza piłki nożnej i wyzwania stojące przed środowiskiem, mające na celu właściwe przygotowanie do profesjonalnego sportu. Kolejnym punktem zawartym w publikacji, będzie zaprezentowanie procesu dojrzewania młodego gracza do zawodowego uprawiania dyscypliny. W świetle omówionych zagadnień nastąpi wyraźne zauważenie roli współczesnego trenera jako wychowawcy, mentora i opiekuna na drodze wzrastania ku karierze, ale także ku wypracowaniu dobrych postaw u młodego zawodnika jako osoby. Zaprezentowane badania prowadzą ku wnioskowi dowodzącemu, że kompetencje współczesnego trenera znacząco wykraczają poza samą funkcję czysto sportową. Trener poza kompetencjami ściśle związanymi z pracą na boisku, powinien wykazywać się szeregiem kompetencji miękkich – znajomością podstaw pedagogiki, psychologii, socjologii, które umożliwią mu lepsze zrozumienie środowiska swoich podopiecznych. W ich wyniku staje się możliwe budowanie postawy lidera, autorytetu i kształtowania odpowiednich postaw u młodych zawodników.
doi:10.15503/onis2021.15.29 fatcat:qfkn4nfj4bcszlut25vc7n4cfi