Oncologic Approaches for Bone Metastasis Related Pain

Emre Yekedüz, Güngör Utkan, Yüksel Ürün
2020 Nuclear Medicine Seminars  
Öz Giriş Ağrı, kanser hastalarında palyasyon gerektiren semptomların başında gelmektedir. Ağrı sıklığı hastalık evresine göre değişmekle birlikte erken evre ve aktif kanser tedavisi alan hastalarda %25-50 civarında iken, metastatik hastalarda bu oran %70-80'e kadar yükselmektedir (1). Ağrı kanser hastalarında sadece fiziksel olumsuz etkiler yaratmakla kalmayıp, hastalarda ciddi psikososyal etkilere de neden olmaktadır. Ağrı nedeni ile hastalarda iştah kaybı, uyku bozuklukları, depresyon,
more » ... , depresyon, anksiyete bozukluğu ve sonuç olarak ciddi yaşam kalitesi bozukluğu görülmektedir (2). Yeterli tedavi edilememiş ağrı varlığında hastaların kanser tedavisine uyumları ve kendi öz bakımları bozulabilmektedir (3). Kanser hastalarında ağrı sadece tümörün kendisinden kaynaklanmamaktadır. Özellikle kemoterapötik ajanlar ile akut dönemde ortaya çıkan oral mukozit, ekstravazasyon gibi etkilere bağlı ağrı, platin ve taksan
doi:10.4274/nts.galenos.2020.003 fatcat:4wimpeuruffmfnm6kb6hsnmaki