Rational using of antibiotics
Racionalna primena antibiotika

Danica Đurićić
2010 Zdravstvena zastita  
1 Прим. др Даница Ђурићић, спец. опште медицине, Дом здравља Савски Венац Сажетак: Потрошња лекова у нашој земљи, упркос економским приликама, стално расте. У раду се упозорава на рационалну потрошњу лекова, нарочито оних за лечење инфекција. Антимикробно лечење још је увек неадекватно и нерационално, а последице су појава резистенције и пораст цене таквог лечења. Лек избора је онај који поуздано делује на изолованог узрочника, уског је спектра, ниске токсичности и прихватљиве цене. Нагласак је
more » ... е цене. Нагласак је на искуственом лечењу које се често проводи у нашој клиничкој пракси, како у амбулантама опште медицине, тако и у стационарним здравстевним установама. Кључне речи: рационалност, употреба антибиотика. Увод П оследњих неколико година, упркос тешкој финансијској ситуацији у нашој земљи, потрошња лекова стално расте. Непрестано се одобравају нови лекови са малим предностима, фармакокинетским и фармакодинамским, али уз знатно више цене, на шта ми можемо мало да утичемо. Премда стално наглашавамо рационалност потрошње, а не рестрикцију употребе лекова, значајни резултати још нису постигнути. Рациналност се посебно односи на антибиотску терапију која је још увек неадекватна и нерационална, из чега произилазе проблеми као што су резстенција и висока цена лечења. Лечење антибиотицима Постоје три типа лечења антибиотицима: 1. Циљана антибиотска терапија -оптимална је, али често недоступна. Подразумева постављање етиолошке дијагнозе (изолацију узрочника и антибиограм), односно примену лека избора. Лек избора је онај који поуздано делује на изолованог узрочника, уског је спектра, ниске токсичности, прихватљиве цене. 2. Емпиријска антибиотска терапија -почиње у тешким инфекцијама као што су сепсе, апсцеси, нозокомијална пнеумонија. Одабир лека се врши на основу претпостављеног уз-Summary: The use of medications in our country, in spite of the economic situaition, is constantly growing. This article, therefore, accentuates the rationality in prescribing druga and not the restriction of their use, specially regarding drugs for treating infectious diseases. Antimicrobial treatment is still indequate and irrational, and the consencquences are resistance and expensiveneses. The medication of choice is the one reliably treating an isoalted agent, having a narrow spectrum, low toxicity and accetable price. The accent is on experirienced procedure often carried out in our linical practice, both in the general practiciners offices and inpatient institutions.
doi:10.5937/zz1001045d fatcat:3bnz4c6gjrhmdg27kppvsz7b7u