Vrednotenje medkulturne zmožnosti pri pouku tujega jezika

Saška Horvat
2011 Vestnik za Tuje Jezike  
Usvajanje medkulturne kompetence je pri učenju tujega jezika danes eden izmed pomembnih ciljev. Težave se pojavijo, ker je ocenjevanje še vedno nekako tradicionalno usmerjeno v preverjanje slovničnega znanja, slušnega, pisnega izražanja ter sprejemanja, vrednotenje medkulturne kompetence pa s testi in številčnimi ocenami skorajda ni možno. Pripročnik Developing and Assessing Intercultural Competence, ki so ga izdali 2007 v Centru za Moderne jezike v Gradcu, predstavlja, na kakšen način lahko
more » ... kšen način lahko vrednotimo različne komponente/sestavine medkulturne kompetence.
doi:10.4312/vestnik.3.111-120 fatcat:h6xkpvn6zbbkfofgenw4q2wj74