KAS YRA TIKRASIS SENEKOS LAIŠKŲ LUCILIJUI ADRESATAS?

Jovita Dikmonienė
2016 Literatūra (Vilnius)  
Klasikinės filologijos katedra Vilniaus universitetas Anotacija. Remiantis antikiniais šaltiniais ir klasikinės filologijos specialistų tyrimais straipsnyje nagrinėjama Senekos Laiškų Lucilijui adresato problema. Čia pateikiamos dvi teorijos, iš kurių viena grindžia teiginį, kad Laiškai Lucilijui yra tikri ir Lucilijus buvo realus asmuo, kita -kad Lucilijus yra išgalvota asmenybė, kūrinio personažas, o Laiškai -literatūros kūrinys, adresuotas visiems skaitytojams. Straipsnyje aptariamos
more » ... aptariamos antikinio epistolinio žanro tradicijos, analizuojama Epikūro ir Cicerono laiškų įtaka Senekai. Čia taip pat tyrinėjami romėnų filosofo biografijos faktai, stoicizmo idėjos, Laiškų parašymo laikas ir aplinkybės, kurios leidžia pagrįsti vienos iš pateiktų teorijų teisingumą. Raktažodžiai: Seneka, laiškai, adresatas, stoicizmas, epikūrizmas.
doi:10.15388/litera.2015.3.9877 fatcat:qxjoaznccfawhdx4u6puppsrti