Modifications of humoral factors, indicators of early postinfarction heart remodeling under influence of anticoagulant therapy in patients with Q-wave myocardial infarction

S. M. Kyseliov
2015 Bukovinian Medical Herald  
Запорізький державний медичний університет Резюме. Роль гуморальних факторів у процесах постінфарктного ремоделювання серця, формування аневризми та внутрішньопорожнинних тромбів лівого шлуночка в гострому періоді Q-інфаркту міокарда є актуальною проблемою сучасної кардіології. З ціллю дослідити стан коагуляційної та агрегаційної ланок гемостазу, системи матриксних металопротеїназ та їх інгібіторів, показників ремоделювання серця під впливом різних антикоагулянтів обстежено 97 хворих на
more » ... 7 хворих на Qінфаркт міокарда. Під впливом лікування виявлено зниження концентрації матриксної металопротеїнази-9 та підвищення сироваткового вмісту тканинного інгібітору металопротеїнази-1, зниження прокоагулянтної активності сироватки крові та активацію фібринолітичних процесів, зниження активності імунозапальних реакцій та поліпшення функції ендотелію. Ключові слова: екстрацелюлярний матрикс, протеїн С, фактор Віллебранда, молекули адгезії. Рецензент -проф. Л.П. Сидорчук
doi:10.24061/2413-0737.xix.1.73.2015.16 fatcat:pzdtk57phfeq3nuvmalfe4lkfa