DERLEME SÖZLÜĞÜNE KATKILAR (EMİRDAĞ / BURUNARKAÇ KÖYÜ) II

Musa ÇİFCİ
2018 Turkish Studies  
ÖZET (Çalışma, aynı adlı araştırmanın (Çifci, Musa, Sezer, Önder (2017), Derleme Sözlüğüne Katkılar (Emirdağ / Burunarkaç Köyü), Turkish Studies, Vol. 12/15, ikinci bölümünü oluşturduğundan aşağıdaki giriş bilgileri bu yazıdan alınmış; farklı olarak sadece yöntemde yapılan bazı ufak değişiklikler eklenmiştir.) Çalışmada Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesine bağlı Burunarkaç Köyü'nde kullanılan ve Derleme Sözlüğünde yer almayan sözler derlenmiş, Derleme Sözlüğü'nün erişemediği sözlerin kayıt
more » ... özlerin kayıt altına alınması, Türk dilinin söz varlığının yazılı olarak bilinmeyen unsurlarının ortaya konması amaçlanmıştır. Turkish Studies Volume 13/28, Fall 2018 fonetik özellik gösteren fazlaca söyleyiş bulunmamaktadır. Sadece nazal n'ler (ñ), ünlü uzunlukları (ā), e > i değişimi, diftong "değgi > dēgi, döğme > dȫme" ve sıkışma ya da başka nedenlerle "nākıt < ne vakit, dīdīnıñ dīdīsı"gibi uzun söylenen ünlüler, uzunluk belirten aynı işaretle gösterilmiştir. Ünsüzlerden yazı dilinden farklı olan k > g, t > d değişmeleri belirtilmemiş, günümüzdeki söylenişlerine göre madde başları oluşturulmuştur. Yazı dilinden farklı olarak ön sesteki k > g değişimi çalışma ağzında gırtlak sesleri bulunmadığından, açık bir g / ġ farkı olmadığı için sadece g ile verilmiştir. Sözlerin kökeni hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. Listede yer alan sözler, çalışmanın "Benzerlik Kaynakçası"nda yer alan çalışmalar taranarak kontrol edilmiş, aynı anlam ve biçimde olduğu tespit edilenler listeden çıkarılmış; sadece biçim ve anlam farklılığı bulunanlara atıfta bulunulmuştur. Benzerlik Kaynakçasında ve diğer sözlüklerde yer almayan şimdilik özgün tespit olarak görülen sözlerin tanımlarına ve gerektiği durumda örnek kullanım cümlelerine yer verilmiştir. ABSTRACT Since this study constitutes the second section of the same research (Çifci, Musa, Sezer, Önder (2017) , Derleme Sözlüğüne Katkılar (Emirdağ / Burunarkaç Köyü), Turkish Studies, Vol. 12/15" which can be translated as the Contributions to the Compilation Dictionary (Emirdağ / Burunarkaç Köyü), the following introduction information was taken from the previous study, and a few minor changes related to methods were added. In this study, we aim to reveal and record the words or elements in general in Turkish which are not included in the Turkish Compilation Dictionary (DS) as they have not been compiled but used in the Burunarkaç village of Emirdağ, Afyon Province through making an original dictionary of these words and elements. Turkish Studies Volume 13/28, Fall 2018 It cannot be asserted that all the words original to the location (Burunarkaç) have been compiled. There is still a need to carry out several similar studies. We should act in a minimalist way to discover the secrets and boundaries of Turkish.
doi:10.7827/turkishstudies.14511 fatcat:llxzyizzkfgajloy2sbij7xmeu