Traveling geology: an educational proposal for projects following the 5E model

Elisabet Barbero Camps
2019 Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària  
Experiències didàctiques i treballs pràctics eISSN: 1699-6712 https://doi.org/10.5565/rev/ciencies.400 2 Geologia viatjant: proposta didàctica de treball per projectes programada en 5E Traveling geology: an educational proposal for projects following the 5E model Elisabet Barbero Camps (ebarbe4@xtec.cat) Professora de ciències. A qui no li agradaria conèixer els indrets més bells i geològicament interessants de la Terra? En aquesta seqüència didàctica us proposo treballar la dinàmica interna i
more » ... dinàmica interna i externa de la Terra a partir d'un context de viatges figurats pel món per quinze destinacions diferents. La seqüència, d'un total de nou sessions, està organitzada d'acord amb la metodologia 5E (Enganxa, Explora, Explica, Elabora i Avalua) incloent aprenentatge basat en projectes (ABP) i coavaluació. L'estructura senzilla que segueix vol animar a treballar per projectes a docents que encara no hi tinguin àmplia experiència prèvia, així com ajudar a conèixer el model de programació en 5E. Paraules clau: 5E, ABP, projectes, geologia, mapa conceptual Who wouldn't want to get to know the most beautiful and geologically interesting places on the Earth? This didactic experience will allow you to study the internal and external dynamics of the Earth through a context of travelling to up to fifteen different destinations. The sequence, which includes nine sessions, is organised according to the 5E instructional model (Engage, Explore, Explain, Elaborate, and Evaluate) including project-based learning (PBL) and co-evaluation. The simplicity of this experience aims to engage other teachers to work through PBL, and to contribute to spread the 5E instructional model.
doi:10.5565/rev/ciencies.400 fatcat:fp5gb6xodbcnlpx7plcy7i7mam