ВПЛИВ ВНЕСЕННЯ АЗОТНИХ ДОБРИВ НА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОРКІШ, ВИРОЩЕНОЇ НА РІЗНИХ КЛАСАХ ҐРУНТУ

G. Hury, M. Sobolewska, N. Opatowicz, U. Bashutska, W. Biel
2015 Scientific Bulletin of UNFU  
Матеріалом досліджень було зерно пшениці оркіш сорту "Рокош", отримане з польового досліду, здійсненого у 2013-2014 рр. у місцевості Тженсач. Чинниками експерименту були два рівні удобрення азотом і три види ґрунтових комплексів. Наведено фізичні властивості зерна, його якісні характеристики та фаринографічні особливості. Удобрення азотними добривами і класи ґрунту фактично жодним чином не вплинули на фізичні властивості зерна. Вміст клейковини та індекс осадження борошна збільшили свої
more » ... льшили свої значення під впливом добрив порівняно з контролем. Поліпшення також зазнали фаринографічні властивості борошна і тіста. Якість зерна оркішу, вирощеного на різних ґрунтових комплексах (пшеничний добрий, житній добрий і житній слабкий) змінилася незначно.
doi:10.15421/40250831 fatcat:ry2odsugfnb35jpqy67hp5qr3q