The effect of imatinib mesylate on the erythroid colony formation from patients with polycythemia vera in the presence of different cytokines
Polisitemia veralı hastalarda farklı sitokinler varlığında eritroid koloni gelişimi üzerine imatinib mesylate'ın etkisi

Özden Pişkin, Güner Hayri Özsan, Halil Ateş, Mehmet Ali Özcan, Fatih Demirkan, İnci Alacacıoğlu, Bülent Ündar
2006 Turkish Journal of Hematology  
Kronik myeloid lösemi tedavisinde kullanılan imatinib mesilat aynı zamanda kök hücre faktörünü de inhibe etmektedir. Imatinib mesilatın bazı polistemia veralı hastalarda otonom eritroid koloni gelişimini inhibe ettiği ve flebotomi ihtiyacını azalttığı da gösterilmiştir. Bu çalışmada, imatinib mesilat varlığında, polistemia veralı üç hasta ile sağlıklı dört kontrolden elde edilen periferik kan eritroid öncül hücreleri üzerine yarı-katı ortamda insülin benzeri büyüme faktörü-l (IGF-l), kök hücre
more » ... (IGF-l), kök hücre faktörü (SCF) ve eritropoietin (EPO) ile interlökin-3 (IL-3), granülosit-koloni stimule edici faktörün (GM-CSF) ve granülosit-koloni stimule edici faktörünün (G-CSF) etkisi araştırıldı. Sağlıklı kontrollerden elde edilen hematopoietik öncü hücrelerden eritroid koloni gelişimi sadece tüm sitokinlerin varlığında gözlendi. Bununla birlikte eritroid kolonilerin sayısı polistemia veralı hastalardan elde edilen sayılara ulaşamadı. Imatinib mesilatın eritroid koloni gelişimi üzerindeki inhibe edici etkisi belirgindi. Polistemia veralı hastaların hematopoietik öncüllerinden iki tip eritroid koloni gelişimi gözlendi; ilki eksojen sitokinlerden bağımsız ve sitokinlere aşırı duyarlılık gösteren, ikincisi ise eksojen sitokinlere aşırı duyarlılık gösteren tip idi. Her iki tipte de IL-3, GM-CSF ve EPO de dahil olmak üzere, sitokinlerin varlığında imatinib mesilatın inhibe edici etkisi belirgindi. Imatinib mesilatın bu etkisinin IL-3, G-CSF, GM-CSF, EPO ve IGF-l üzerine olduğunu söylemek için henüz yeterli kanıt yoktur. Bu çalışmanın sonuçları daha önceki çalışmalardan elde edilen bilgilerle birlikte değerlendirildiğinde, imatinib mesilatın eritroid koloni gelişimini inhibe edici etkisinin kök hücre faktörünün ve reseptörlerinin rol aldığı sinyal ileti yolları üzerinden olduğu söylenebilir.
pmid:27265480 fatcat:gzipu4a6xzbkxdqeubrhibjgcu