Grzeczność akademicka. Retoryczna analiza recenzji w postępowaniu habilitacyjnym

Mirosław Ryszkiewicz
2020 Res Rhetorica  
Przedstawiana w tym artykule analiza nie stanowi standardowego opisu omówień prac naukowych, zwanych recenzjami, lecz ukazuje je w nietypowym ujęciu od strony aptum – wedle klasycznych zasad retoryki. Analiza ta obejmuje zarówno poziom tekstowy (inventio, dispositio, elocutio) oraz komunikacyjny, jak też uwarunkowania kontekstowe i konsytuacyjne – w celu wykazania perswazyjnego charakteru analizowanych recenzji, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego retoryce, podwójnego odbiorcy perswazji:
more » ... biorcy perswazji: prymarnego i sekundarnego.
doi:10.29107/rr2020.3.2 fatcat:jk4khw3jgzh5thcmpk5t4izbwm