Betonút csak a Lajtán túl? (1. rész)

Attila Erdélyi, Olivér Fenyvesi, Viktória Gável, Attila Gál
2019 Útügyi lapok  
Kivonat Az egyre sûrûbb nehézjármû-forgalom és a növekvõ tengelysúlyok viselésére az aszfaltburkolatokaz éghajlati melegedés hatásával tetézve -sok helyen már nem felelnek meg. Az Amerikai Egyesült Államok 45 államának tényleges pályázati árajánlatait elemezve igazolták, hogy az államok adott évi 200 millió dolláros költségvetésébõl összesen több km út építhetõ meg, ha a betonútépítõ iparág részesedése a költségvetésbõl mintegy 35-40%-os (és az aszfalté így "csak" 65-60%), mert az így beálló
more » ... rt az így beálló egészséges versenyhelyzetben mind a beépített aszfalt, mind a beton egységára csökken. A helyes és gazdaságos arányt igazolják a tõlünk nyugatra fekvõ országok aszfalt/beton pályaburkolati viszonyszámai is (1. táblázat). Piaci versenyhelyzet nélkül a pályaburkolat kiválasztási eljárása értelmetlenné válik (Wathne L, ACPA). Vannak továbbá olyan esetek, amikor -az ártól függetlenül -a burkolatok gyors felújításához vagy cseréjéhez csak beton: "gyorsbeton" alkalmazható, pl. repülõtéri kifutópályáknál, nagyforgalmú autóutaknál stb., amikor már 5 (zürichi repülõtér)vagy 8-12-24 órás elzárás után a betonpályát át kell adni a forgalomnak. A gyorsbeton -a gyorsan szilárduló cement és a folyósító adalékszerek révén -már néhány óra vagy legföljebb 1 nap múlva (pl. M7-es út, táblacsere) eléri a terhelhetõséget jelentõ kb. 20 N/mm 2 nyomó-és 4-5 N/mm 2 hajlítószilárdságot. Cikkünk következõ, 2. részében további betonútépítési módokat tekintünk majd át (mosott beton, White Topping, azaz fehér/beton/szõnyegezés aszfalton vagy betonon, autópálya-építés újrahasznosított betonból, betonnyomsávos és egyéb betonanyagú mezõ-és erdõgazdasági utak). Kulcsszavak betonburkolat, beton kontra aszfalt, útburkolatfajta kiválasztása, piaci árverseny, globális felmelegedés, gyorscement, gyorsbeton Concrete roads only westward from Hungary? Abstract Asphalt pavements nowadays on many motorways do not correspond highly requirements caused by the continuously increasing number of heavy vehicles and axle loads. The global warming is also impairing the rideability of asphalt pavements under such conditions. An analysis of the actual bid data and unit prices for asphalt and concrete in 45 states of the USA is rendering the following data. From the same sum of budget less km length road can be built, if only one single type of pavement, i.e. asphalt is applied (and only such types of firms are involved in contracts), as compared to the case of a competitive market with concrete pavement building companies. If so, when sharing the budget with abt. 30-40% in favour of concrete pavement and such companies and so "only" the rest 70-60% goes to asphalt road building, then due to the competition of the two types of road building companies both the unit price of asphalt and that of concrete will decrease significantly. USA experts (e.g. L. Wathne, ACPA) say that there is no equitable and meaningful pavement type selection process without a competitive market. The result of such a competitive market is also proved, when looking at the asphalt/concrete road ratio percent of West-Europeans countries (Tabl. 1.) Furthermore, there are cases of rapid pavement reconstruction necessities (eg. airport runways, busy motorways), where only the fast track paving concrete renders an acceptable solution as a traffic stop only for a few hours is allowed. Therefor a "fast concrete" attaining abt. 20 N/mm 2 compressive and 4-5 N/mm 2 flexural strength within these few hours must be used. The Part 2 of this paper will deal with other useful concrete pavement types (exposed aggregate surface concrete, White Topping, the use of recycled concrete in road building, agricultural concrete roads, etc.) ábra. Az évszakos középhõmérsékletek országos átlagainak anomáliái (°C ) 1901-2016 között. Az értékeket az 1981-2010 idõszakhoz viszonyították. (Homogenizált, interpolált országos átlagok alapján)
doi:10.36246/ul.2019.1.06 fatcat:h2xifb6vobenbbwa72nmxk3uz4