REKTUM KANSERİNDE NEOADJUVAN KEMORADYOTERAPİ SONRASI RADYOLOJİK VE PATOLOJİK YANIT PREDİKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Emine Elif ÖZKAN, Hasan Erol Eroğlu, Nermin Karahan, Süreyya Şengül
2020 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  
İletişim kurulacak yazar/Corresponding author: ozkanelif@yahoo.com Müracaat tarihi/Application Date: 10.12.2018 • Kabul tarihi/Accepted Date: 18.01.2019 Available online at http://dergipark.gov.tr/sdutfd Makaleye http://dergipark.gov.tr/sdutfd web sayfasından ulaşılabilir. ÖZGÜN ARAŞTIRMA ORIGINAL RESEARCH Med J SDU / SDÜ Tıp Fak Derg u 2019:26(3):256-262
doi:10.17343/sdutfd.494552 fatcat:pjbdh7pzvnhephs4ivuqahzcla