Application of yarrow (Achillea millefolium L.) in ethnomedicine of the Pirot county (southeastern Serbia)
Upotreba hajdučke trave (Achillea millefolium L.) u etnomedicini Pirotskog okruga (jugoistočna Srbija)

Marija Marković
2019 Arhiv za farmaciju  
Hajdučka trava (Achillea millefolium L.) je zeljasta biljka iz familije Asteraceae, koja ima dugu istoriju upotrebe u tradicionalnoj medicini. Naziv roda Achillea potiče iz grčke mitologije. Naime, slavni vojskovođa Ahil ju je nosio sa sobom kako bi tretirao ratne rane. Predmet ovog istraživanja bio je ispitati etnofarmakološku primenu hajdučke trave u Pirotskom okrugu. Istraživanje je sprovedeno na osnovu anketiranja stanovništva u četiri opštine: Pirot, Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad.
more » ... nka i Dimitrovgrad. Zabeleženo je da je Achillea millefolium jedna od deset najpoznatijih lekovitih biljaka u okrugu. Najčešće se koristi u vidu čaja protiv stomačnih bolesti, pogotovo za želudac, za apetit i jačanje imuniteta, a sveža biljka u vidu obloga za rane. Ključne reči: hajdučka trava, lekovita biljka, Pirotski okrug
doi:10.5937/arhfarm1905367m fatcat:izbm3emk7zeybecdceycz5kl24