Forming of competences for intercultural communication in educational process
Formiranje kompetencija za interkulturalnu komunikaciju u procesu obrazovanja

Jelena Krulj, Emilija Marković, Slađana Vidosavljević
2019 Zbornik radova Uciteljskog fakulteta Prizren-Leposavic  
Сажетак: Савремено доба, прожето глобализмом, чини се више него икада намеће потребу за интеркултуралном комуникацијом. Она подразумева интеракције између припадника различитих нација у чијој је основи разумевање и прихватање културалних различитости. Информациони развој и заступљеност интернета омогућава људима са различитих делова планете да комуницирају и размењују своја искуства, доживљаје, ставове, различите одлике. Али, оваква комуникација подразумева и развијене компетенције за
more » ... енције за разумевање својих културолошких одлика и њихово повезивање са одликама припадника других култура, а у циљу стварања новог интегрисаног система вредности који је заснован на узајамном поштовању. У развоју ових компетенција посебно место припада образовном процесу. Кључне речи: култура, интеркултурална комуникација, интеркултуралне компетенције. 10 jelena.krulj@pr.ac.rs 11 emilija.markovic@pr.ac.rs 12 sladjana.vidosavljevic@pr.ac.rs
doi:10.5937/zrufpl1913097k fatcat:yuywaalqhnaojf77zuvk3omozy