Vitamin D and Iodine Deficiency:Impact on Health and Aging

N. Kuprinenko
2016 Bolʹ, Sustavy, Pozvonočnik  
Наукова програма конференції розпочалася лекцією президента Української асоціації остеопорозу, керівника Українського відділення EVIDAS, керівника відділу фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» проф. В.В. Поворознюка (м. Київ), в якій розглядалася проблема дефіциту та недостатності вітаміну D серед населення України. Перш за все проф. В.В. Поворознюк зазначив, що, згідно з рекомендацією Міжнародного інституту медицини та
more » ... туту медицини та Комітету ендокринологів зі створення настанов із клінічної практики, дефіцит вітаміну D у дітей та дорослих вважається клінічним синдромом, що зумовлений низьким рівнем 25(OH)D у сироватці крові. Для визначення вітамін-D-статусу використовується класифікація M.F. Holick та співавт. (2011), відповідно до якої рівень 25(OH)D у сироватці крові 75-375 нмоль/л розцінюється як нормальний вітамін-D-статус, рівень 50-75 нмоль/л -як недостатність вітаміну D та рівень нижче 50 нмоль/л -як дефіцит вітаміну D. Для дослідження частоти дефіциту та недостатності вітаміну D серед населення України старших вікових груп (50-89 років) і виділення чинників, які впливають на їх розвиток, було обстежено 1209 жителів різних регіонів України. Встановлено, що дефіцит вітаміну D має місце у 80,3 % населення старших вікових груп, недостатність -у 13,6 % і тільки 6,1 % населення старших вікових груп мають оптимальний рівень 25(ОН)D у сироватці крові. Також зроблено висновок, що на рівень 25(ОН)D у сироватці крові впливає місце проживання, сезонність, стать, вік та індекс маси тіла (ІМТ). Так, у жінок рівень 25(ОН)D нижчий, ніж у чоловіків; рівень 25(ОН)D знижується з віком; найвищий рівень 25(ОН)D www.mif-ua.com № 2 (22), 2016
doi:10.22141/2224-1507.2.22.2016.75763 fatcat:fs72o6gnbbdqben4wexau4sumi