Sursele cartografice ale Imperiului Rus cu privire la identitatea etnică a populației Basarabiei: importanța științifică și utilitatea educațională [article]

Adrian Dolghi
2020 Figshare  
Sursele cartografice ale Imperiului Rus cu privier la Identitatea etnică a populației Basarabiei: Importanța științifică și utilitatea educațională. In. Conferință științifico-practică Rolul patrimoniului cultural în educația civică și promovarea valorilor democratice.. Chișinău: Princeps, 2020, p. P. 67-77. ISBN 978-9975-3379-2-2.Hărțile etnice publicate în Imperiul Rus în sec. al XIX-lea – înc. sec. XX atestă și localizează în spațiul dintre Prut și Nistru în calitate de populație majoritară
more » ... pulație majoritară românii (numiți uneori valahi, moldoveni (valahi)), români, moldoveni cu explicația ulterioară că moldovenii sunt români. Documentele cartografice atestă și prezintă etniile conlocuitoare cu românii: ucraineni (maloruși, uneori rusini), ruși (velicoruși), bulgari, germani, țigani și alte etnii, care aveau o pondere mai mică și doar în unele surse și hărți erau menționați: polonezii, elvețienii, armenii.
doi:10.6084/m9.figshare.12117282 fatcat:hmdwzkl52vh6fapryexkl2ykny