Referencemodeller skaber sammenhæng i data om veje og vandløb

Kristine Munk Pollas, Sanne Karlsen, Kenneth Ibsen
2020
En digital offentlig sektor skal bygge på gode og sammenhængende digitale data. SDFE og KL har samarbejdet med henholdsvis Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen om udviklingen af lineære referencemodeller, som skaber sammenhæng mellem GeoDanmarks geografiske registreringer og forvaltningsdata i henholdsvis vejforvaltningen og vandløbsforvaltningen. I Vejdirektoratet og kommunerne er man nu i fuld gang med at implementere Vejreferencen i vejforvaltningssystemerne og derved høste gevinsterne af en
more » ... les reference for de mange vejdata. I Miljøstyrelsen har man foretaget et Proof Of Concept for brug af Vandløbsreferencen, hvor det bl.a. er afprøvet, at Vandløbsreferencen kan bruges til at sammenstille kommunale vandløbsdata med Miljøstyrelsens oplysninger om vandløbenes tilstand. Vandløbsreferencen kan især nyttiggøres i opgaven med vandområdeplanerne, som skal sikre, at vandløbene opfylder EU's mål.
doi:10.5278/ojs.perspektiv.v19i37.6272 fatcat:6qzmvulppjhzncnzfb6igemzty