El bosó de Higgs

Jordi Nadal
2012 Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària  
La recent descoberta del possible bosó de Higgs ha estat un èxit de la física, que hi ha dedicat l'esforç de moltes persones al llarg de molt anys. No obstant això, les més avançades teories físiques encara tenen problemes que caldrà anar resolent amb més dades i segurament amb nous experiments. Paraules clau: Model Estàndard, bosó de Higgs, massa, LHC, CERN, Peter Higgs El passat 4 de juliol el Centre Europeu per a la Recerca Nuclear (CERN) anunciava a Ginebra (fig. 1 ) la detecció d'un bosó
more » ... etecció d'un bosó amb unes característiques molt semblants al bosó de Higgs. Un bosó és una partícula elemental a través de la qual els més bàsics constituents de la matèria interaccionen. Aquesta troballa ha estat una gran notícia per al món científic. Però per què?
doi:10.5565/rev/ciencies.385 fatcat:5ktm5evryncixb2alqoqcy3wuy