ДО ПИТАННЯ ПРО НАДІЙНОСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ДРЕНАЖІВ

И. В. Шумаков, Ю. В. Фурсов, О. А. Гринчук, И. И. Ляхов
2019 Budìvelʹne virobnictvo  
Викладено результати обстежень дренажних систем щодо їх надійності, експеримента- льних досліджень міцності і фільтруючих характеристик дренажних труб з полімерних матеріалів. Наведено дані з урахуванням тривалої експлуатації дренажу подібного типу. Визначено методоло- гічні закономірності та побудовано багатофакторні моделі впливу факторів на параметри трива- лості і трудомісткості робіт з улаштування дренажів з полімерно-волокнистих труб
doi:10.36750/2524-2555.65.75-80 fatcat:3kune56kszatzdq4c6kiorzpui