Consumer in the Digital Single Market
Konsument na jednolitym rynku cyfrowym

Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło
2015 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu  
Streszczenie Budowa jednolitego rynku cyfrowego to ważny obszar działań Unii Europejskiej, uznający kluczową rolę technologii informacyjno-technologicznych w życiu gospodarek i społeczeństw. Celem artykułu jest ukazanie działań podjętych przez komisję UE dla stworzenia jednolitego rynku cyfrowego. Koncepcja artykułu opiera się na zastosowaniu wielowymiarowego ujęcia teoretycznego, wykorzystującego różne czynniki wyjaśniającedokumenty, opracowania i akty prawne UE, w tym Polski. Wykazano, że
more » ... i. Wykazano, że poziom rozwoju cyfryzacji nie jest jednakowy we wszystkich krajach członkowskich. Wskazano na priorytety budowania jednolitego rynku cyfrowego, którymi są: lepszy dostęp do towarów i usług cyfrowych, stworzenie warunków dla rozwoju sieci i usług cyfrowych, tworzenie europejskiej gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego o długofalowym potencjale wzrostu oraz na jego kluczowy czynnik  zapewnienie bezpieczeństwa w internecie. Słowa kluczowe: technologia cyfrowa, jednolity rynek cyfrowy, konsument, społeczeństwo informacyjne Wprowadzenie Celem artykułu jest przybliżenie działań podjętych przez Komisję Europejską dla stworzenia jednolitego rynku cyfrowego. Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie, technologia cyfrowa stała się bowiem integralną i nieodłączną częścią życia codziennego większości konsumentów we wszystkich krajach Unii Europejskiej, także w Polsce. Coraz liczniej konsumenci korzystają z interoperacyjnych usług elektronicznych: e-administracji, e-edukacji, e-zdrowia, e-kultury, 1 adabro3@sgh.waw.pl. 2 mjanos@sgh.waw.pl.
doi:10.18276/pzfm.2015.38-01 fatcat:ghgc2lnklzhdnc43lp5nwa5w3e